Loading
Bize Ulaşın


+90 (535) 822 22 01
Dr.Plazma® Gıda Laboratuvar Yazılımı

"Dr.Plazma Gıda Laboratuvarı Yazılımı" Gıda laboratuvarları için geliştirilmiş çok kullanıcılı bir otomasyon sistemidir. Bir numune için firmadan teklif alma sürecinden numuneye ait analizlerin raporlanma sürecine kadar tüm iş adımları yazılımda senarize edilmiştir. Yazılımda bulunan iş adımları aşağıda özetlenmiştir.

Teklif Hazırlama

Tüm senaryo bir firmaya teklif hazırlama ile başlar. Teklifde numuneler, numunelerin analizleri, analizlerin fiyatları ekrana otomatik olarak gelir. Teklifin idari birimlerce elektronik ortamda onaylanır. Müşterinin teklifi kabul etmesinin ardından ekrandaki teklife son olarak MÜŞTERİ ONAYI verilir.

Numune Kabul

Numune kabul görevlisi, firmanın numuneleri geldiğinde hangi numunelerin geleceğini, hangi analizlerin çalışılacağını önceden bilir zira teklif hazırlanırken tüm bu bilgiler teklife işlenmiştir. Numuneye kabul onayı verilir ve kabul raporu yazdırılır. Sistem Numunelere otomatik olarak barkod etiketi oluşturur, etiketlerde numunelerin hangi laboratuarlara gideceği yazar. Numune kabul görevlisi NUMUNE KABUL ONAYI verdiği anda, ilgili laboratuarlar numuneleri kendi ekranlarında görmeye başlayacaktır.

Laboratuvar

Fizik, kimya, Mikrobiyoloji ve Moleküler biyoloji laboratuarı gibi birden fazla laboratuar sistemde kullanılabilir. Her analizin çalışılacağı laboratuvar sisteme önceden tanımlanmış olduğundan bir analiz sadece kendi laboratuarının ekranına düşer. Laboratuvar kullanıcıları sisteme tanıtılırken o kullanıcının hangi laboratuarda çalışacağı bildirilir. Böylece numune ve analizler o kullanıcının ( o laboratuarın ) ekranına otomatik olarak düşer.

Bir analizin sonucu yazılacağı zaman, sistem analize ilişkin sonuç hariç diğer tüm bilgilerini ekrana getirir. ( Analizin sonuç birimi, kabul kriteri, ölçüm limiti, tepit limiti, ölçüm belirsizliği, geri kazanım ) Bu bilgiler analizin çalışılacağı numuneye göre değişiklik gösterebileceğinden, bu bilgiler sisteme tanımlanırken numune ile ilişkisine göre ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.

Bir analizin sonucunda beklenen olasılıklar, hangi sonuç değerinde UYGUN veya UYGUN DEĞİL olduğu sisteme önceden tanımlanmış olduğundan siz sonucu yazdığınızda ( rakamsal değer gibi ) veya olası sonuç değerlerini listeden tıklayarak seçtiğinizde( Saptandı / Saptanamadı / ölçüm limiti gibi ) sistem, UYGUN / UYGUN DEĞİL değerlendirmesini kendisi yapar.

Sonuç Hazırlama ve Yazdırma

Bir sonuç raporu farklı formatlarda yazdırılabilir, Bakanlık Formatı, Özel İstek rapor Türkçe veya İngilizce formatları sisteme yüklü olup dilerseniz farklı excell formatları tasarlayıp sisteme kaydedebilirsiniz. Kullanılacağı zaman sadece formatı seçmeniz raporunuzun hazırlanması için yeterli olacaktır. Sisteme bir bilgi tanımladığınızda örneğin analizadı, numune adı, numune kabı vs. sistem sizden bu bilginin İngilizce karşılığını da isteyecektir. Böylece raporu İngilizce olarak hazırlamak istediğinizde raporun tüm terminolojisi İngilizce olarak gelecektir. Ayrıca bu ekranda ÜST YAZI otomatik olarak hazırlanmaktadır.

İstatistikler

Numune, analiz, firma, laboratuar ve tarihsel dönem bazında her türlü istatistik raporları bu modüldedir. Raporların içeriğinde cari aktiviteyi de görebilirsiniz.

Yönetim ve Tanımlar

Yazılımdaki tüm değişken parametreler yönetim tarafından bu modülde tanımlanır.

Katalog-1 Katalog-2 Fiyatlarımız
"Bu yazılım da ilginizi çekebilir"

Genetik Laboratuvar Yazılımı

"Dr.Plazma Genetik Yazılımı" özel genetik tanı laboratuvarları ve Üniversitelerin Tıbbi Genetik bölümleri için geliştirilmiş bir yazılımdır. Klasik laboratuvar yazılımında olduğu gibi hastanın kimlik kaydı ve kabul işleminin ardından spesifik genetik analiz raporlarının üretilmesini ve yazdırılmasını sağlar.